PASS Zeka TEORİSİ

PASS Zeka TEORİSİ

  • 2018-04-08

PASS,  Zeka TEORİSİ, JP Das, Jack Naglieri ve Kirby (1994) tarafından geliştirilmiştir. Onlar, beynin üç işlevsel biriminin bir bireyin entelektüel faaliyetini belirlediğini öne sürmüşlerdir. Bunlar planlama, dikkat, eşzamanlı ve Ardışık işlemden sorumludur. Bu PASS süreçleri etkileşimli olup, her birinin kendine özgü işlevleri vardır.

İlk süreç, davranışı kontrol etmek, organize etmek ve izlemek için sorumlu olan yönetici işlevleri içeren Planlamadır. Planlama, bir bireyin problemleri nasıl çözeceği ve görevi nasıl yerine getireceği ile ilgili kararlar verebilmesidir. Hedefe ulaşmayı, hedefe ulaşmak için eylem yollarını ve sonuçlarının tahmin edilmesini içerir. Planlama beynin ön loblarıyla ilişkilidir. Daha spesifik olarak, prefrontal korteks ile ilişkilidir ve insanları diğer primatlardan ayıran ana yeteneklerden biridir. Prefrontal korteks; “amaç ve hedeflerin oluşturulmasında merkezi bir rol oynar ve daha sonra bu hedeflere ulaşmak için gerekli eylem planlarını hazırlar. Planları uygulamak için gerekli bilişsel becerileri seçer, bu becerileri koordine eder ve bunları doğru sırayla uygular. Son olarak, prefrontal korteks, eylemlerimizi niyetlerimize göre başarı veya başarısızlık olarak değerlendirmekten sorumludur.”(Goldberg, 2001, s. 24) Bu nedenle planlama, bir çözümün gerekli olduğu görevleri tamamlamak için gereken planları veya stratejileri seçmemize veya geliştirmemize yardımcı olur ve bir çocuğun veya bir yetişkinin bir sorunun nasıl çözüleceğini belirlemesi gereken tüm faaliyetler için kritik öneme sahiptir. Bir planın üretilmesini, değerlendirilmesini ve yürütülmesini, kendi kendini denetleme ve dürtü kontrolünü içerir.

Bu, birbirinden bağımsız  uyaranları / bilgileri, bilgi sistemimize birbiriyle ilişkili bir bütün olarak entegre etme yeteneğini içerir. Bu işlevler için oksipital ve parietal lobların önemi büyüktür. Örneğin, Raven’in İlerleme Matrisleri (RPM) Testinde bir tasarım verilir ve bir parçası çıkarılmıştır. Tasarımı tamamlayan altı seçenekten birini seçmemiz gerekiyor. Eşzamanlı işlem, verilen soyut figürler arasındaki ilişkiyi bulmamıza yardımcı olur. Eşzamanlı işlem, geniş bir şekilde oksipital ve paryetal loblarla yapılır.

Eşzamanlı bilişsel süreçler; yazmayı ve konuşmayı içerir. Örneğin “siyah kedi coştu” cümlesini duyan çocuk, cümlenin içinde geçen kediyi ve kediyi niteleyen siyahlığı ve verilen koşma eyleminin her birini ve bütününü algılayabilmelidir.

Verimli Ders Çalışma Teknikleri için TIKLAYINIZ.

İletişim Formunu Doldurun Biz Sizi Arayalım...

Call Now Button