Methodlar

BERARD AIT METODU

Berard Metodu, Fransız Dr. Guy Berard tarafından geliştirimişitir. Konsantrasyon sorunu yaşayan üç yaş ve doksan dokuz yaş aralığı çocuk ve yetişkinlere  uygulanan geniş kapsamlı algı açıcı etkili bir yöntemdir. Berard  AIT / İşitsel Algı  yöntemi, dikkat eksikliği, işitsel dikkat problemi, işitsel dikkati sürdürememe, dikkatin sürdürülebilirliğini en üst seviyelere ulaştırmak, etkili yönerge almak, akademik performansı arttırmak, kapasiteyi en iyi düzeyde kullanabilmek, peak performans  amaçlı kullanılabilmektedir.

Berard Metodu  earducator adlı bir cihazla özel seçilmiş müzik parçalarının işitsel algı gelişimini desteklemek ve öğrenme kapasitesini arttırmak için, bireye belli aralıklarla dinletilmesi ile verilmektedir. Earducator, frekans ve filtre süzgecinden geçmiş müziği, özel kulaklıklarla bireye ulaştırır. Öğrenmede sağ kulağın baskın olduğu ve sağ kulağın eğitilerek sol kulağa ulaşılabileceği düşüncesi ile eğitim verilmekte ve sağ kulak eğitilerek dinlemeye yönlendirilmektedir. Özel kulaklık vasıtası ile ayrıştırılan sesler, algı sistemini uyarmakta, işitme dinlemeye dönüştürülerek öğrenme gerçekleşmektedir.

•             Davranışların olumlu yönde değişmesi, işitme fonksiyonunun dinlemeye dönüşmesi ile gerçekleşmektedir,

•             Konsantrasyon arttırıcı ve algı açıcı Berard eğitimi ile işitme dinlemeye döndürülmektedir,

•             Dış dünyayı algılama şeklimiz, sesleri nasıl algıladığımızla doğru orantılıdır. Eğitimde algının değişmesi için dinletilen sesler, süzülmekte ve işlenerek verilmekte, bu da algıyı değiştirmektedir.

“Bakarız ama Görmeyi̇z, İşi̇ti̇ri̇z ama Di̇nlemeyi̇z”

İşitme ve dinleme farklı kavramlardır. Her işitilen sesin dinlendiği ve algılandığı söylenemez. Dışarıdaki seslerin pasif olarak bize gelmesi olan işitmenin, dinlemeye dönmesi için dinleme yeteneğine göre seslerin seçilmesi gerekir. Dinleme yeteneği ve algıları zayıf olan birinin, dikkatini uzun süre toplaması ve yoğunlaştırması zordur. Bu nedenle duyu organlarından gelen algıları birleştiremezler. Berard eğitimi, bu tür algı ve konsantrasyon sorunu yaşayan bireylere uygulanan ve dünyada 450 merkezde verilen bir eğitimdir.

Ki̇mler Faydalanabi̇li̇r

•             Çocuğunuz söylediklerinizi dinlemiyor ve sözleriniz etkili olmuyorsa,

•             Yaşıtları ile oynadığı oyunlarda sorun çıkarıyor ve onlarla anlaşamıyorsa,

•             Başkalarının konuşmalarını sonuna kadar dinleyemiyor ve sözlerini kesiyorsa,

•             Her yerde ve her şeyde yerde sırasını bekleyemiyor ve ilk olmak için atlıyorsa,

•             Dikkati sürekli dağınık ve dikkat isteyen etkinliklerde başarısız oluyorsa,

•             En ufak bir sesten etkilenerek ders çalışmayı bırakıyorsa,

•             Sınavlarda soruların tamamını okumaya sabrı yoksa ve bildiği soruları dikkatsizlikten doğru cevaplayamıyorsa,

•             Sınıfta arkadaşları ders dinlerken o sıralar arasında dolaşıyorsa,

•             Öğretmeninden sık-sık konuştuğuna dair ikaz alıyorsa,

•             Sosyal çevreden soyutlanarak içine kapanık yaşıyorsa,

•             Öğrenmesi yavaş, konuşmayı becerisinde gelişme azsa,

•             Ders çalışmayı istemiyor veya çalıştığı halde başarılı olamıyorsa,

•             Testlerde iyi sonuç elde etmesine rağmen üniversite sınavında düşük puan alıyorsa Berard metodu sizin için iyi bir çözümdür.

Uygulama Nasil Yapılıyor?

Berard Eğitimi, 20 günde tek seans yarımşar saatlik veya 10 günde iki seans olarak dinletiler halinde verilmektedir. 10 günlük eğitimde her bir seans arası en az 3 saat olmalıdır. Müzik dinletileri özel bir kulaklıkla rahat bir koltukta bireye verilmekte, öğrenme kulağı olan sağ kulağın geliştirilmesi hedeflenmektedir. 20 Dinleti sonunda algılar açılmakta, yoğunlaşma ve algı sorunu ortadan kalkmaktadır.

Kulak eğitir (EAR-Educator) cihazından verilen zengin frekanslı ve özel seçilmiş müzik dinletileri, bireye özel kulaklıklar ile dinletilmekte, birey sadece müzik dinlediği gibi müziğe eşlik etme, resim yapma, dans etme veya yaşı küçükse yap-boz oynama gibi faaliyetlerde de bulunmaktadır.

Berard eğitiminde devamlılık çok önemli olup ilk 5 dinleti aralıksız verilir. Her dinletide müzik değiştirilerek frekans yelpazesi genişliği baz alınır. Bireyin genel sağlığının yanında işitme ile ilgili de sorununun olmaması Berard eğitiminde başarılı bir sonuç elde etme bakımından önemlidir. Eğitimden önce sağlık sorunu halledilmeli, eğitim esnasında sorun yaşanması durumunda ise kalan dinletiler sorun halledildikten sonra kaldığı yerden verilmeye devam edilmelidir.

Berard eğitimi boyunca ve sonrasında 6 ay süre ile kulaklıkla yüksek sesli müzik dinlemek, yüksek sesli bilgisayar oyunları oynamak Berard etkisini olumsuz etkileyeceğinden ebeveynlerin çocuklarını gözetim altında tutmaları gerekmektedir.

İşi̇tsel Algı Ve Kulağımızın Önemi̇

İşitme yeteneği vücut dengemizi sağlayan ve tüm vücut kaslarının hareketini kontrol eden beynin enerji kaynağı olarak önemli bir yetenektir. Kulağın uyarılarak işitme fonksiyonunu yerine getirmesi beynin enerji depolamasını, zihnin netleşmesini ve yaşam enerjisinin yüksek tutulmasını sağlar.

İşitme yeteneğinin azalması ise, başta yoğunlaşma ve öğrenme bozukluğu olmak üzere yorgunluğa, iletişim problemlerine ve depresyona kadar birçok soruna neden olur. Berard yöntemi, duyma kalitesini arttıran en hızlı ve en etkili yollardan biridir. Dinlemeyi öğreterek daha iyi ses analizi yapılmasını sağlamakta, neticede yaşam kalitesi yükselmektedir.

Neden Fi̇ltrelenmi̇ş Ses Kullanılır?

Sinir sistemi gelişiminde enerji sağlama özelliği olan işitme yeteneğinden en etkin şekilde faydalanmak için filtrelenmiş ses kullanılmaktadır. Böylece kulağın sesleri ayrıştırma görevi hafifletilmiş olur.

Berard Metodunun İşlevi̇

İşitsel algıya dayanan Berard metodunda, Fransız Doktor Guy Berard’a ait earducator adlı özel bir cihaz ile verilen sesler önce kulak zarından geçmekte, üzengi ve çekiç kaslarından da geçerek iç kulağa ulaşmaktadır. Bu yöntemle kulak sesin tonunu ve şiddetini olması gerektiği gibi algılar. Orta kulak kaslarından geçen sesler iç kulaktan da geçerek beyne iletilir. Algıları açan ve öğrenmeyi kolaylaştıran Berard yönteminde başarı oranı her zaman çok iyidir.

Kazanımlar

Derslere odaklanma ve dikkati yoğunlaştırma

Algı, motor ve yorum yeteneğinin artması ile bilgi alma yetisinde yükselme

Otizmde farkındalığın artması, direncin ve korkunun azalması

Öğrenme sürecinin kolaylaşması ve hızlanması

Çevredeki seslere karşı aşırı hassasiyetin azalması

Göz iletişiminde artış

İletişim becerilerinde olumlu yönde gelişme

Sosyal ilişkilerin olumlu yönde gelişimi

Kendini kontrol etme ve kendini değerlendirebilime

Yeni karşılaşılmış bir durum karşısında planlı tepkide bulunma

İlginin dağılmasını engelleme

Ardışık bir serideki birbirinden bağımsız seslerin doğru telaffuz edilmesi

Önemli bilgiye odaklanma

Parçalardan bir bütün oluşturma ya da onları gruplama

Kelimelerin anlamsız olarak dizilimlerini kavrama

Dikkatin uzun süre devam ettirilmesi

Çabanın sürdürülmesi motivasyonda artış

Yeni karşılaşılmış bir durum karşısında planlı tepkide bulunma

Image

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu için TIKLAYINIZ.

İletişim Formunu Doldurun Biz Sizi Arayalım...

Call Now Button