Hizmetlerimiz

OKULDA DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU

OKULDA DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), nöro-psikiyatrik bozukluktur. Ayrıca dikkatsizlik, hiperaktivite ve dürtüsellik boyutlarını içerir. Rahatsızlık yedi yaş öncesinde kendini göstermeye başlar fakat daha çok ilkokul yıllarında tanı koyulmaktadır. Bunun sebebi belli yönergelerle karşılaşmaları ve  kendilerini  disipline  etmeleri  beklendiği  için,  problemli  davranışları  daha  çok  göze  çarpmaktadır. DEHB belirtileri sadece çocukluk dönemiyle sınırlı değildir, ergenlik ve erişkinlik döneminde de kendini gösterebilmektedir.

Okul  öncesi  dönemde DEHB’li  çocukların  davranışları  ancak  aşırı  ölçüde  zarar  verici  olduğunda  fark edilebilmektedir. Daha çok okul yıllarında fark edilen bu problem, öğrencilerin okuldaki davranışlarını ve okul başarılarını olumsuz yönde etkilemektedir. Sınıf ortamında, DEHB’li öğrenciler, dikkat toplama yeteneğindeki sınırlılık, dağınıklık, anlatılanları dinlemede güçlükler, düzensizlik, unutkanlık, dürtülerini kontrol etmede zorlanma, aşırı konuşma, sırasını bekleyememe, kurallara uymada güçlük gibi davranış problemleri gösterirler. Bu öğrenciler bir ya da  birkaç  uyarana  aynı  anda  dikkat  etme  konusunda  başarısızdırlar,  elleri  ayakları  kıpır  kıpırdır, oturmaları beklenen  durumlarda sürekli  ayaktadırlar ve  sınıfta  amaçsızca koşuşturup dururlar,  bir  işi sonuna  kadar  tamamlayamazlar,  sürekli  olarak  diğer  insanların  sözünü  keser, kendilerine  bir  soru sorulduğunda, soru tamamlanmadan yanıt verirler. DEHB olan öğrenciler, görsel dikkat ve bir çalışmayı sabırla tamamlama konusunda sorun yaşarlar ve derse katılımlarında zorlanırlar. DEHB’da ana sorun, kişinin belirli işle ilgilenirken, içinden gelen başka bir şey yapma isteğine engel olamamasıdır.

DEHB’li öğrencilerin eğitime erken başlanması, sağlıklı ve uyumlu bir yaşam sürdürebilmeleri için önemlidir.Dikkat eğitimi konusunda çocuklarla yürütülecek  çalışmalarda, öncelikle görsel  ve  işitsel  dikkatle  ilgili  temel beceriler üzerinde  durulduğunu belirtmekte, daha sonra  çocuklara kendi kendine  yönerge verme ve bu çerçevede içsel konuşmanın öğretilmesinin önemi üzerinde durmaktadırlar.

Okul temelli müdahale yöntemleri ve bilişsel davranışçı terapi ile, DEHB’nin belirtilerini azaltmakta ve davranış problemlerini çözmektedir. DEHB’nin temel belirtileri, bu öğrencilerin okuldaki davranış özellikleri, okulda  alınabilecek  önlemler,  pekiştireçlerin  etkili  şekilde kullanılması, ödül sistemi, problemli davranışlarla baş edebilme, davranış düzenleme teknikleri ve ebeveynlerle işbirliği gibi konulara dikkat edilebilir. Ayrıca bilişsel müdahaleler, kendi kendine yönerge verme ve kendini yönetme stratejileri de uygulanan yöntemler arasında  yer  almaktadır. DEHB  yaşayan  öğrencilerin  kendi  kendine  soru sorma,  kendi  kendini  kontrol  etme,  yönlendirme,  plan  yapma  gibi  konularda  sorun  yaşadıkları belirtilmektedirler. Uygulanacak  eğitim  programları  çerçevesinde  DEHB’li  çocukların  bu  yeterlilikleri geliştirmeleri üzerinde çalışılması (örn. kendi kendine yönerge verme yöntemi, kendi kendini kontrol etme, problem çözme eğitimi gibi) oldukça önemlidir de  DEHB’li  çocuklara  yönelik  kişilerarası  sorun  çözme  eğitiminin  akademik,  bilişsel  ve  davranışsal problemler  üzerinde  olumlu  etkileri  olduğunu  belirtmektedirler.

Projektif testler için TIKLAYINIZ.

İletişim Formunu Doldurun Biz Sizi Arayalım...

Call Now Button