Hizmetler

ŞEMA TERAPİ

Şema Terapi Young ve arkadaşları tarafından geliştirilen geleneksel bilişsel davranışçı tedavileri geliştiren yenilikçi ve bütünleyici bir terapidir. Terapi tedavi aşamasında bilişsel davranışçı terapi, geştalt, nesne ilişkileri, bağlanma, psikanalitik gibi yaklaşımlardan yararlanır.

Şema terapi tedavisi zor görünen yerleşmiş kronik psikolojik bozuklukları olan hastalara uygun bir psikoterapi sistemi sağlamaktadır. Yapılan araştırmalarda ileri derecede kişilik bozukluğu olan hastalara ek olarak eksen 1 bozukluklarında (panik bozukluk, depresyon, kaygı bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk ve bipolar bozukluk vb.) işlevsel olduğu görülmektedir.

Young’a göre şemalar (erken dönem süreçleri sonucu gelişen) kişilik bozukluklarının ve eksen 1 bozukluklarının temelini oluşturduğunu söyler. Erken dönem uyumsuz şemaları;

 • Anılardan, bilişlerden, duygulardan ve bedensel duyumlardan oluşur.
 • Çocukluk ve ergenlik boyunca gelişir.
 • Kişinin yaşamı boyunca karmaşıklaşır.
 • Önemli bir dereceye kadar işlevsizdir.
 • İlişkileri dikkate alır ve ilişkileri etkiler.

Erken dönem işlevsiz şemalarımızla uyumsuz baş etme becerileri geliştiririz. Bunlar; aşırı telafi, kaçma, kaçınma ve teslim olmadır.

Şemaya Teslim Olma

Danışanlar şemaya teslim olduklarında onunla savaşmazlar. Şemanın gerçek olduğunu kabul ederler. Şemaya uygun olarak hareket ederler. Farkında olmadan şemalarıyla doğru orantılı örüntüler oluştururlar. Erişkinlik dönemlerinde şemayı yaratan çocukluk deneyimini tekrar yaşamaya devam ederler. Bu kişiler erken dönem işlevsiz şemalarını destekleyen partnerler seçerler.

Şemadan Kaçınma

Danışanlar şemaları hiç var olmamış gibi farkında olmadan yaşamaya çalışırlar. Şemayı tetikleme olasılığı olan düşünce olaylardan kaçınır ve bastırırlar. Bu kişiler aşırı derecede alkol tüketebilir, uyuşturucu kullanabilir, rastgele cinsel ilişki yaşayabilir, samimi ilişkilerden veya rekabet ortamı oluşturan görevlerden kaçınabilir, aşırı derecede temizlik yapabilirler.

Şemayı Aşırı Telafi

Danışanlar işlevsiz şemalarına karşın savaşır ve sahip oldukları şemaların tam karşıtında hareket eder, hisseder ve düşünürler. Çocukluk döneminde şemaların oluşmasını sağlayan hallerinden mümkün olduğunca farklı olmaya gayret ederler. Örneğin çocukken boyun eğici yapıdaysa ve boyun eğicilik şeması geliştirdiyse, erişkinlik döneminde herkese karşı gelebilmektedir. Çocukken değersiz hissetmişse erişkin yaşantısında mükemmel olmaya çalışabilirler.

Young’a göre erken dönem süreçlerinden itibaren oluşan 18 işlevsiz şemalarımız vardır.

Bunlar;

 • Duygusal Yoksunluk
 • Sosyal İzolasyon
 • Duyguları Bastırma
 • Kusurluluk
 • Başarısızlık
 • Boyun Eğicilik
 • Bağımlılık
 • İç içelik
 • Dayanıksızlık
 • Karamsarlık
 • Kuşkuculuk
 • Terkedilme
 • Cezalandırıcılık
 • Fedakarlık
 • Yüksek Standartlar
 • Onay Arayıcılık
 • Haklılık
 • Yetersiz Özdenetim

Şema Terapisi’nde 18 işlevsiz şema ile baş etme yolları öğretilir. Aynı zamanda şemalarla ilişkili olan modlarla  çalışılmaktadır

Çocuk modları;                                                                                                                    

 • Dayanıksız Çocuk
 • Öfkeli/ Kızgın Çocuk
 • Dürtüsel/ Disiplinsiz Çocuk
 • Mutlu Çocuk

Uyumsuz Baş Etme Modları;

 • Söz dinleyen Mod
 • Kopuk Korungan Mod
 • Aşırı Telafici Mod

İşlevsiz Ebeveyn Modları;

 • Cezalandırıcı/ Eleştirel Ebeveyn
 • Talepkar Ebeveyn

Sağlıklı Erişkin Modu:

Kaynakça

Young Jeffrey E. (2009), Şema Terapi, İstanbul; Litera Yayıncılık.

İletişim Formunu Doldurun Biz Sizi Arayalım...

Call Now Button