Sıkça Sorulan Sorular

Hiperaktivitesi olan birey ve ya çocukta  devamlı hareket etme, elleri ve ayakları kıpır kıpır olma hali, üzerine aldığı sorumlulukları sakin bir şekilde sürdürmede zorlanma, zaman zaman sohbet sırasında konuşan kişinin sözünü kesme, çok konuşma vb. belirtiler gözlemlenmektedir. Merkezimizde uygulanan testler için TIKLAYINIZ. Dikkat Dayanıklılığı Nedir? TIKLAYINIZ.

Çocuk ve yetişkinlerde görev başında kalabilme becerisidir. Sorumluluğunda olan bir çalışmayı başlatma ve sona doğru aynı dikkatle devam ettirmedir. Görev başında çabuk sıkılma dikkat dağınıklığının başlıca belirtilerinden biridir. Hiperaktivite Belirtileri Nelerdir? TIKLAYINIZ.

Hiperaktivite, oturduğu yerde rahat duramama, el ve ayaklarını kontrol etmekte zorlanma kıpırdanıp durma, zorunlu durumlarda bile yerinde oturamama, uygun olmayan ortamlarda koşuşturma, eşyalara tırmanma, sürekli hareket halinde olma şeklinde kendini  gösterir. Hiperaktivite Belirtileri için TIKLAYINIZ.

DEHB’nin temel özelliği dikkati vermede ve sürdürmede güçlük yaşamasıdır.

Üç farklı DEHB belirti kategorisi vardır:
• Dikkat Eksikliği
• Hiperaktivite (Aşırı hareketlilik)
• Dürtüsellik (İmpulsivite)

Bu üç tip bireyde bir arada görülmekle birlikte ayrı ayrı da görülebilir. Hiperaktivite (Aşırı Hareketlilik) Nedir? TIKLAYINIZ.

Dikkati dağıtan durumlara direnç gösterebilme  istenilen uyarana veya göreve odaklanabilme becerisidir. Örneğin, DEHB’li çocukların, yazı yazarken veya öğretmenini dinlerken arkadan gelen konuşma sesleriyle dikkatleri dağılır ve bir daha yazmaya veya dinlemeye tamamen odaklanamazlar. Çocuklarda Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Problemi (DEHB) için TIKLAYINIZ.

Bir seferde tek bir şeyi söyleme, kısa ve anlaşılır yönergeler verme. örneğin; İngilizce kitabının 36. sayfasının A maddesinin, 2. Sorusu gibi 3 ayrı şeyi tek seferde söylemek yerine; “şimdi İngilizce kitabınızın 36. Sayfasını açın, A alıştırmasını yapacağız,  2. soruyu kim cevaplamak ister?” gibi yönergeler tek tek verilmelidir. Seçici Dikkat için TIKLAYINIZ.

İDEM’de terapi yöntemleri , Görsel Algı Beceri Geliştirme Programı, Bilişşsel Davranışçı Terapi yaklaşımı zemininde eklektik bir yaklaşımla çocuk ve yetişkinlere yirmi yıllık tecrübe ile bütüncül olarak uygulanmaktadır. Merkezimizde tıbbi tedavi uygulanmamaktadır. Ailelere ve bireylere yaşadıkları problemle daha güçlü başa çıkma yöntemleri konusunda, işitsel, görsel, duygusal, bilişsel alanlarına yönelik danışmanlık desteği verilmektedir.

Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Problemi Yaşayan Çocuklar için TIKLAYINIZ.

Berard AIT Eğitimi, algının en kısa yolu olan sağ kulak-sol zihin bağlantısının güçlendirilmesi eğitimidir.

Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) Konusunda Hangi Çalışmalar Yapılıyor? TIKLAYINIZ

Okul sorunları ve öğrenme bozuklukları,davranış bozukluğu,karşıt olma-karşı gelme bozukluğu, arkadaş ve çevre ile ilişkilerin de sorunlar; olarak sıralanabilir.

Berard AIT Metodu Nedir? TIKLAYINIZ.

Genel olarak çocukların %5-7’si Dikkat Eksikliği Hiperaktivite sorunu olan bireylerdir. Kabaca bu çocukların %60-70’inin dikkat sorunları yetişkinliğe kadar sürer. Görevleri bitirememe, organize olamama, hatırlamada zorluk ya da kolayca dikkati dağılma bu çocukları yetişkinliğe kadar takip eder. Play Attention, organize olmayı, hafızayı geliştirmeyi, görev bitirme becerisini ve dikkat dağıtıcıları önemsememeyi öğretebilir. Bu beceriler hem okulda hem iş ortamında başarılı olmak için çok önemlidir.

Tedavi Edilmeyen Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğuna Eşlik Eden Farklı Sorunlar Var Mıdır? TIKLAYINIZ.

Ebeveynler, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite sorunu olan çocuklarının kalıcı arkadaşlıklar kurmasını engellediğini açıkça anlamaktadır. Zayıf sosyal beceriler, dikkat problemleriyle yakından ilgilidir. Sosyal ilişkilere dikkati ve özgüveni artırarak, kalıcı arkadaşlıklar kurmak için Play Attention harika bir araçtır.

Play Attention, Işte Ya Da Okulda Bana Nasıl Yardım Edecek? TIKLAYINIZ.

Hayır, evde dinlenen normal müziğin bu etkiyi yaratmadığı kontrollü test gruplarıyla tespit edilmiştir. İşlenmiş dediğimiz ve Dünyada Mozart Etkisi olarak bilinen müzik, dinlenilen zaman diliminde, danışmanlıklarımızda canlı olarak üretilir.

Play Attention Çocuğumun Arkadaş Edinmesine Yardım Edecek Mi? TIKLAYINIZ.

Merkezimizde Uygulanan Testler

 1. MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri)
 2. NÖROPSİKOLOJİK TESTLER
 3. WCZÖ-IV[WİSC-R 4]
 4. CAS [Biliçsel Değerlendirme Testi]
 5. MOXO Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite testi
 6. DENVER II
 7. Projektif Çocuk Çizim Testleri (Bir insan, Aile, Hayvan Ailesi, Ev ve Ağaç Çiz Testleri)
 8. CAT [Children Apperception Test]
 9. Projektif Çocuk ve Ergen Testleri ( Rotter- Beier Cümle Tamamlama Testleri, Louissa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi)
 10. Çocuk ve Ergen Performans Testleri (Cattell 2A- 3A, Porteus Labirentleri)
 11. Çocuk ve Ergen Dikkat Testleri
 12. (Frosting Görsel Algı Testi, Benton, D2, Burdon, Frankfurter, Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi)
 13. Çocuk ve Ergen Gelişim Testleri (AGTE, Metropolitan,OKHT  [Okula hazırlık testi] , Gessell, Good Enough Harris)

Güvenli Internet Neden Kullanmalıyım: TIKLAYINIZ.

Etkiyi kişinin kendinin fark etmesi  zor olabilir. Çevreden gelen olumlu geribildirimlere açık olmak gerekir. Uygulama bittikten sonra 6 ay boyunca algı yükselmeye devam eder ve yerine oturur. Çocuklardaki değişimi en iyi görenler ara sıra görüştükleri akrabaları ve öğretmenleri, akademik kariyer sahibi olanlarda ise iş arkadaşlarıdır. Yapılan olumlu işler, verilen doğru kararlar, alınan notlar, sosyalleşmeler, çocuğun ailede ve okulda uyumlu olmaya başlaması,  hiç konuşamayan çocuğun birkaç kelime de olsa konuşmaya başlaması, etkinin en güzel belirtileridir. Bir yazarın Berard Eğitimi’nden sonra yazdığı kitabın ‘çok satanlar’ listesine girmesi ya da  ‘en çok izlenen’ diziyi yaratması, Berard etkisi belirtisidir. Müzisyenin müzikte kendini aşması veya müzik alanında kariyer yapmak isteyenlerin amacına ulaşması gene belirtiler arasında sayılır.

Müziği Evde Dinlesem Aynı Etkiyi Yapmaz Mı? TIKLAYINIZ.

Olumsuz hiç bir yan etkisi yok. Olumlu olarak birçok yan etkileri görülmektedir. Örneğin sadece konsantrasyonunu artırmak icin eğitim alan öğrenci konsantrasyonunu yükseltiği gibi sözel ve yazılı ifadesini de geliştirebilir ayrıca resim yeteneğini keşfedebilir ya da şiir yazmaya başlayabilir. Dikkat dağınıklığı yüzünden gelen öğrenci dikkat dağınıklığını düzenlediği gibi iletişim becerisini ve sosyalleşmeyi en üst düzeye taşıyabilir.

Berard Yöntemi Ne Zaman Etkisini Gösterir, Etkiyi Kendim Fark Edebilir Miyim? TIKLAYINIZ.

Erişkinlerin gözüne çok önemsiz gibi görünen herhangi bir olay veya durum çocuğun iç yaşantısında beklenenden daha güçlü bir etki yaratabilir. Buradaki uygun yaklaşım sorunun kaynağını bulmaya çalışmak yerine çocuğun yaşadığı duygusal zorluğu ve iç yaşantısını anlamaya çalışmak ve onun bu sorunlarına akılcı çözümler bulmaya çalışmak dolayısıyla onun kaygısını azaltmak olmalıdır.  Söz konusu sorunlar çocuğun duygusal ve bilişsel gelişimi tam olarak olgunlaşmamasından ötürü dile getiremediği duygularını farklı bir düzlemde davranışsal olarak sergilemesi anlamına gelmektedir. Bilindiği gibi dürtü kontrolü ile duygusal gelişim ve duyguların kontrolü gelişimsel anlamda bir paralellik içerir.

Eğer sizin çocuğunuz da benzer bir sorun yaşıyorsa, size anlatmak istediği mesajı görmezden gelmeyin. Gerekli tıbbi tetkikleri yaptırdıktan sonra mutlaka bir uzmana başvurmayı ihmal etmeyin.

Berard Eğitiminin Yan Etkileri Var Mı ? TIKLAYINIZ.

Küçük kas gelişimi sonunda, bazı çocuklar sağ, bazıları ise sol elini kullanmayı tercih ederler. Toplum genelinde bu oranın %93 sağ elini kullanmayı tercih edenler ve %7 oranında sol elini kullanmayı tercih edenler bulunmaktadır.

Gesell ve Ames (1947), çocukların istikrarlı el tercihi yapmalarının 2 yaşına kadar uzandığını belirtmişlerdir. Bu tercihin kalıcı olarak yerleşmesinin ise 8 yaş civarında olduğunu vurgulamışlardır.

Sağ elini kullanan kişide yarım kürelerin görev dağılımları şu şekildedir:

a) Sağ Yarım Küre: basit kelimeler kullanma, sözsüz işaret kullanma, basit matematik işlemleri, duygusallık

b) Sol Yarım Küre: Sözel içerikli fikirler, soyut kavramlar, zor matematik işlemleri, problem çözme

Enürezis (Alt Islatma) Nasıl Tedavi Edilir? TIKLAYINIZ.

Çocuğunuzu pornografik öğelerden korumak için televizyon izlediği saatleri kontrol altında tutun ve internet gibi iletişim araçlarına filtreleme sistemlerini uygulayın.

Çocuklarda El Tercihi için TIKLAYINIZ.

İletişim Formunu Doldurun Biz Sizi Arayalım...

Call Now Button